RENEX SERVICEPARTNER AS

Renex utfører renhold, kantinedrift, full riggdrift og vaktmestertjeneste til ulike bedrifter på Sunnmøre.

Se kontaktinfo