K A AURSTAD AS

Nordvestlandets største anleggs-/maskinentreprenør. Tjenester innen grunnarbeid bygg/anlegg, kraftverk, sprenging, knusing, VA og transport

Se kontaktinfo

HAPPY HOME JONASSEN AS

Husleverandør for Fiskarhedenvillan. Leverer nye hus og hytter, garasjer. Pre - Cut , Delvis tilkappet, Prosjektering, Kan levere "alt"

Se kontaktinfo

K. NORDANG AS

Utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor. Omsetter for ca. 375 MNOK årlig. Har i underkant av 100 medarbeidere.

Se kontaktinfo