TORBJØRN PETTER SØNDERLAND

Utleie av hytter. Utleie av næringsareal. Rekreasjon. Undervannsinspeksjon. Nærme Brattvåg og Skjelten.

Se kontaktinfo

FLEM MEKANISKE V/JON OLE FLEM

Dekkomlegging. Utleige av lokal. Plass for dumping av masse

Se kontaktinfo