SUNNMØRE TRANSPORT AS

Vi driver containerutleie, gjenvinning av avfall og transport. Vi er store på farlig avfall og har egen tankbil for vakumtjenester.

Se kontaktinfo