CRAMO AS

CRAMO AS

Cramo er et av Europas ledende utleieselskaper som har spesialisert seg innen utleie av verktøy, maskiner, moduler og byggutstyr. Vi tilbyr moderne leieløsninger til bygg og anlegg, industri og offentlig sektor, så vel som løsninger på behov til private kunder.
Cramokonsernet tilbyr utleietjenester og utleie til bygg, anlegg og industri. Utleieutstyret vårt omfatter et stort sortiment av maskiner, utstyr og leierelaterte tjenester. Moduler med permanent standard tilbys fra Cramo Adapteo.
Cramo is one of Europe's leading companies specializing in the rental of machinery, modules and construction equipment. We offer modern rental solutions for construction, industry and the public sector, as well as to private customers. The Cramo Group offers rental services and rental of modules for construction, construction and industry. Our rental equipment includes a wide range of machines, equipment and rent-related services. Modules with permanent standards