FJØRTOFT MEKANISKE

Fjørtoft mekaniske, Tore Fjørtoft, er et mekanisk verksted på Vågholmane på Fjørtoft. Her er et verkstedgulv på 600m2, kontor og kantine på 80m2. Verkstedhallen er delt i 4 deler.
• Høghall 240m2, høgde 8m. Travers 3200kg
• Hall 2 er på 112 m2,høgde på 6m. Travers 2500 kg
• Hall 3 er på 168 m2, høgde på 6m. Travers 1600 kg
• Hall 4 er på 80 m2, høgde 2,5m. Maskiner og lager
I tillegg er her 2 ekstra lager på 15m2 og 2 stk på 20m2.

Arbeid som utføres:
Foretar reparasjon og vedlikehold på anleggsmaskiner, mekanisk utstyr, biler og båter mm
Reparer hydraulikk, presser hydraulikkslanger
Sveising:
• sveiser stål, aluminium og rustfritt.
• Mig og tig sveising
Dreiing og fresing
Sandblåsing

Utleie av konteinere i forskjellige størrelser

Transport:
Jeg tar på meg oppdrag med lastebil. Bilen har krok og 3 typer kasser:
Steinkasse
Åpen kasse med lemmer og kran
Lukket skap med løftelem
Bortkjøring og tømming av konteinere

BÅTER:
• slippsett båt opp til 35 fot, 10 tonn
• Spyling og kalkblåsing av botnstoff på båt
• Pakketilbud på kalkblåsing + priming og smøring av botnstoff.
• Vask og polering av plastbåter
• Service på motor 

Salg av :
• Div olje
• Rørdeler
• Bildeler og båtdeler
• Steinmasse
Kult 0-150
Kult 20-150
Singel 0-16
Grus
støpesand
Pussesand


KONTAKT TORE FJØRTOFT PÅ TELEFON 90526652