SUNNMØRE TRANSPORT AS

SUNNMØRE TRANSPORT AS

Sunnmøre Transport AS er lokalisert med kontorer, verksted og gjenvinningsanlegg på Flatholmen Industriområde nord for Ålesund. Vi betjener næringslivet i kommunene Sula, Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Haram, Sandøy, Giske, Sykkylven og Ålesund med avfallstjenester av alle slag. Vi har containere til alle formål, fra den minste beholder på 140 ltr til store krokcontainere på 45m3.
Vår største resurs er våre 24 dyktige ansatte som hver er spesialist på sitt felt og vi kurser og oppdaterer oss jevnlig.
Farlig avfall er en viktig del av vår drift. Vi henter inn med egen servicebil med skap og løftelem og vår sugebil tømmer sandfang, oljeutskillere, tanker mv. Vi står for hele jobben ved fjerning av oljetanker fra privatboliger.
Sunnmøre Transport AS innehar konsesjon for gjenvinning av industriavfall samt konsesjon for mottak, emballering og videresending av farlig avfall.
Vi er ISO-sertifisert etter både 9001 og 14001 normen.