HARAM NÆRING OG INNOVASJONSFORUM

HARAM NÆRING OG INNOVASJONSFORUM

Haram Næring og Innovasjonsforum er ein medlemsbasert organisasjon for lokalt næringsliv. Haram Næring og Innovasjonsforum skal arbeide for å fremje eit konkurransedyktig og allsidig næringsliv og attraktivt lokalsamfunn i Haram. Forumet skal vere eit ressurssenter for læring og stimulering til ideskaping og næringsutvikling i regionen og vere kjent for tett samarbeid med Haram kommune, utdanningsinstitusjonar og andre instansar og organisasjonar på lokalt og regionalt nivå.