RENEX SERVICEPARTNER AS

Vi er en lokal servicebedrift med hovedkontor i Ålesund.
Renex er den største lokale aktøren innenfor vårt fagområde. Vi er per i dag 130 ansatte, og omsatte for 50 mill kr i 2016.
For mer informasjon om oss: www.renex.no