STADPIPE AS

STADPIPE AS

Stadpipe har all nødvendig spisskompetanse til å planlegge og gjennomføre avanserte rørinstallasjoner i plastrør (PEH, PP). Vi kan levere komplette prosjekter fra begynnelse til slutt, eller del-leveranser om ønskelig.

Prosjektering/planlegging
Design og 3D-visualisering
Prosjektledelse
Tekniske beregninger
Installasjon

Vi tilbyr:
Utslipps ledninger
Drivstoff rør i PEH
Trykklufts ledninger
Drikkevannsledninger
Rør for transport av mud
Samlestokker til pumpestasjoner og kjøleanlegg
Kjølevannsledninger
Tanker og kasser
Pumpekummer
Sjøledninger
Grovfilter
Kjemikaliefilter