RQM SAFETY AS

RQM Safety AS
Vi leverer tjenester og produkter nasjonalt og internasjonalt innen:

• PSI- Personlig Sikkerhets Involvering / bygging av sikkerhetskultur / kurs og opplæring innen
sikkerhet og HMS-kultur.
• SafePad, digitalisering av HMS aktiviteter og kultur bygging.
• Safety Advisors / Coaches i prosjekt ute hos kunde.

Vi er en faglig samarbeidspartner som bistår med opplæring av kundens ledere, ansatte og underleverandører, for å utvikle en god HMS-strategi og sikkerhetskultur i virksomheten.
Våre ansatte og samarbeidspartnere, har lang erfaring med HMS arbeid innen ulike bransjer, med meget gode dokumenterte resultater. (se referanse vedlegg)

Den digitale løsningen SafePad som vi utvikler, brukes både av egne ansatte i prosjekt og dedikerte leveranser til sluttbruker. Safepad vil i HMS sammenheng kunne brukes til å måle progresjon, endringer og adferdsmønster.

Vi tilbyr også Digital læringsportal som et komplementerende produkt i en HMS leveranse.