NORDVEST OPPLEVELSER AS

NORDVEST OPPLEVELSER AS

English at the bottom of the page.

Nordvest Opplevelser AS tilbyr båttransport i hurtiggående båter spesielt bygd for helårsbruk.

MS Nordic Lady
Kapasitet: 44 passasjerer
Masjfart: 32 knop
MS Nordic Lady er en romslig charterbåt av typen Scirocco 50 med marsjfart opptil 32 knop. Båten har toalett og 3 romslige salonger inne, samt stort akterutedekk og flybrige. Båten passer perfekt til dags- og kveldsturer for bedrifter som ønsker å dra på tur, samt transport av større grupper.

MS Frida
Kapasitet: 12 passasjerer
Masjfart 30 knop
MS Frida er en romslig passasjerbåt av typen Minor 36 med masjfart på 30 knop. Båten har toalett og romslig salong inne, samt akterdekk og god walkaround. Båten passer perfekt til dags- og kveldsturer for bedrifter som ønsker å dra på tur, samt transport av mindre grupper og familier.
I salongen er der takluke med glassvindu som kan åpnes, og på akterdekket er en stor sittegruppe som med et enkle grep kan få et forlenget tak over.

MS Safira
Kapasitet: 12 passasjerer
Masjfart 30 knop
MS Safira er en passasjerbåt av typen Sargo 31 med masjfart på 30 knop. Båten har toalett og salong inne, samt akterdekk og god walkaround. Båten passer perfekt til dags- og kveldsturer for bedrifter som ønsker å dra på tur, samt transport av mindre grupper og familier.
I salongen er der takluke med glassvindu som kan åpnes, og på akterdekket er en koselig sittegruppe.

MS Flesa
Kapasitet: 12 passasjerer
Toppfart: 50 knop
MS Flesa er en rib-båt av merket Polarsirkel med toppfarten på 50 knop.
Denne ribben er topp moderne med gode seter.
Båten passer perfekt til turer der man ønsker litt høy fart.

Det man kan merke seg med disse båtene (ikke MS Flesa) er at de er bygd spesielt for helårsbruk, med god uteplass og walkaround. Våre kapteiner har lang erfaring fra sjølivet, og er godt kjent i området.

Vi tar på oss alt av oppdrag i forbindelse med persontransport til sjøs. Om bord kan vi servere enkle retter og drikke på forhåndsbestilling.

***

Nordvest Opplevelser AS offers boat transport in fast-paced boats especially built for year-round use.

MS Nordic Lady
Capacity: 44 passengers
Speed: 32 knots
MS Nordic Lady is a spacious charter boat of the type Scirocco 50 with march speed up to 32 knots. The boat has a toilet and 3 spacious lounges inside, as well as a large aft deck and fly brige. The boat fits perfectly for day and evening trips for companies wishing to go on a trip, as well as transportation of larger groups.

MS Frida
Capacity: 12 passengers
Speed: 30 knots
MS Frida is a spacious passenger vessel of the type Minor 36 with a 30 knots machine speed. The boat has a toilet and spacious lounge inside, as well as an aft deck and good walkaround. The boat fits perfectly for day and evening trips for companies wishing to go on a trip, as well as transport of smaller groups and families.
In the lounge there is a glassroof that can be opened and on the aft deck is a large seating area where the roof can be extended with a simple grip.

MS Safira
Capacity: 12 passengers
Speed: 30 knots
MS Safira is a Sargo 31 passenger boat with 30 knots of machinery. The boat has a toilet and lounge inside, as well as an aft deck and good walkaround. The boat fits perfectly for day and evening trips for companies wishing to go on a trip, as well as transport of smaller groups and families.
In the lounge there is a roof rack with glass window that can be opened and on the aft deck is a cozy seating area.

MS Flesa
Capacity: 12 passengers
Top speed: 50 knots
MS Flesa is a ribboat by the mark Polar Circle with a top speed of 50 knots.
This rib is top modern with especially good seats.
The boat is perfect for trips where you want a little speed.

What you can note with these boats (not MS Flesa) is that they are built especially for full year use, with good space both inside and outside on deck. The walkaround is also very comfortable. Our captains have long experience of marine life and are well known in the area.

We take on all kinds of assignments in connection with passenger transport at sea. On board we can serve simple dishes and drinks preordered.