FJØRTOFT VEKST AS

FJØRTOFT VEKST AS

Fjørtoft Vekst og Fjørtoft Lagerhall har til sammen 1000 m2 industrihaller på Fjørtoft. Det er innlagt strøm, vann og wc. I tilknytning til hallene er det ca. 15.000 m2 areal tilgjengelig for brakkerigger, midlertidige haller/anlegg etc. Det er god kapasitet mht. strøm, vann og kommunalt avløp/septik som allerede er fremført til området. Området er flatt og det er gode avkjørsler til offentlig vei. Det har tidligere vært ulike rigger på området. Ta kontakt for tegninger, målskisser eller annen info.