HELGE HANSEN EIENDOM AS

HELGE HANSEN EIENDOM AS

Helge Hansen Eiendom AS driver utleige av ca. 2000 m2 produksjonslokaler, samt lager og kaianlegg på Store Støholmen. I tillegg har vi utleige av leiligheter i Industrivegen 2.